ÚvodDigitálna knižnica › Hlasový výstup

Prevziať program NVDA

Používanie NVDA bez inštalácie

 1. Stiahnite si program NVDA (2012 pre WinXP) 

alebo Stiahnite si program NVDA (2019 pre Win10) 

  1. Návod od Ondreja Rosika na inštaláciu nájdete nižšie

   Návod:

  NVDA už nie je v dvoch balíkoch - Používateľ rozhoduje, či chce prenosnú alebo inštalačnú verziu po prvom spustení NVDA. Postup:

  Ak ste si stiahli NVDA a chcete ho nainštalovať, spustite stiahnutý súbor a aktivujte tlačidlo Nainštalovať NVDA na úvodnej obrazovke.

  Po spustení inštalácie sa vás program opýta, či skutočne chcete NVDA inštalovať a takisto vás upozorní v prípade, že sa rozhodnete aktualizovať už nainštalovanú verziu NVDA. Inštaláciu spustíte aktivovaním tlačidla Pokračovať. Počas inštalácie máte niekoľko možností, ktoré sú opísané v nasledujúcej podkapitole. Po úspešnom nainštalovaní sa zobrazí okno so správou, ktoré môžete zatvoriť stlačením tlačidla OK. Po zatvorení okna sa NVDA reštartuje.

  Spúšťať NVDA pri zobrazení prihlasovacej obrazovky:

  Umožňuje nastaviť, či sa má NVDA automaticky spustiť pri zobrazení prihlasovacej obrazovky, teda ešte pred tým, ako zadáte svoje heslo.

  Vytvoriť odkaz na pracovnej ploche so skratkou ctrl+alt+n:

  Môžete sa rozhodnúť, či chcete, aby sa pri inštalácii NVDA vytvoril odkaz na pracovnej ploche. Ak sa rozhodnete vytvoriť odkaz, inštalátor automaticky tomuto odkazu priradí skratku ctrl+alt+n. Touto skratkou budete môcť NVDA kedykoľvek spustiť.

  Vytvorenie prenosnej verzie:

  Ak vytvárate prenosnú verziu priamo so súboru so stránky NVDA, aktivujte tlačidlo Vytvoriť prenosnú verziu.

  V nasledujúcom dialógu môžete vybrať priečinok, v ktorom sa uloží prenosná verzia NVDA. Môže to byť priečinok na vašom pevnom disku, USB kľúči, pamäťovej karte alebo inom prenosnom médiu. K dispozícii je tiež voľba, ktorá umožňuje zahrnúť do prenosnej verzie nastavenia práve prihláseného používateľa. Táto možnosť je dostupná len ak vytvárate prenosnú verziu z nainštalovanej verzie NVDA a nezobrazí sa, ak vytvárate prenosnú verziu priamo zo stiahnutého súboru zo stránky NVDA.

  Vytvorenie prenosnej verzie potvrdíte stlačením tlačidla Pokračovať. Po úspešnom skopírovaní súborov sa zobrazí správa, ktorá vás informuje o úspešnosti operácie. Dialóg zatvorte aktivovaním tlačidla OK.

  Na začiatok stránky Tlač stránky