ÚvodDigitálna knižnica › Zoznam kníh MP3

Zoznam kníh MP3

Farár z Arsu


Autor: Wilhelm Hünermann
Anotácia: Ak si prečítame knihu so zreteľom na historické súvislosti, azda pochopíme, v čom tkvie svätosť a ako k nej treba kráčať. V Arse skutočne zanikli krčmy a vybudovali sa školy. Prostý Ján Krstiteľ Mária Vianney len trestal sám seba za neprávosti iných, postil sa, trýznil, rozdával, úpenlivo sa modlil. Obetoval celého seba za všetkých a tak nasledoval Krista.
Vydavateľstvo : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu
Rok vydania : 2012
Žáner : 18.-19. stor., kresťanský svätci, katolícki kňazi, pastorácia, náboženský život, nemecké romány, biografické romány
Načítal : Peter Lejko
ISBN : 978-80-18-01115-7
Nosič : 49 častí
Počet zobrazení : 218
Čiarový kód : 0174130278

Na začiatok stránky Tlač stránky