Zoznam kníh E-Braille

Psia duša


Autor: Bruce W. Cameron
Anotácia: Autor bestsellera W. Bruce Cameron je presvedčený, že pes sa môže narodiť viackrát za sebou, aby dostal šancu zdokonaľovať sa v rozličných zručnostiach a v chápaní ľudského správania. Psia duša, duchaplný, precítený aj vtipný príbeh, ponúka psí pohľad na medziľudské a ľudsko-psie vzťahy. Pripomína, že láska nikdy neumiera, skutoční priatelia nás neopustia a každé stvorenie má na svete svoju nezameniteľnú misiu
Vydavateľstvo : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu
Rok vydania : 2017
Žáner : publikácie pre nevidiacich, publikácie v Braillovom písme, americké romány
Načítal : Želmíra Zemčáková
ISBN : 978-80-18-06122-0
Nosič : 4 zv. v Braillovom písme
Počet zobrazení : 4
Staré ISBN : 978-80-551-5382-7

Na začiatok stránky Tlač stránky